baner_page (bg_page.jpg)

Aktulności

2015-08-13: Informacje o zmianie płatności

In...

2015-08-13: NABÓR JESIEŃ 2015

Ogłaszamy nabór na zajęcia nauki pływania dla dzieci od 1...

2013-02-08: Członkostwo PSPN

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że Szkoła Pł...

zobacz więcej

Regulamin

 

 1. Zajęcia nauki pływania dla dzieci do lat 6 odbywają się na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. os. Nad Sołą 29 w Kętach.
 2. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach.
 3. Kurs przewiduje dwanaście zajęć 30 - 40-minutowych.
 4. W zajęciach bezpośrednio uczestniczy rodzic (opiekun) i dziecko (nie dotyczy dzieci, które ukończyły 4 lata).
 5. Dziecko uczestniczące w zajęciach powinno mieć zgodę lekarza-pediatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie.
 6. W przypadku braku zgody lekarza-pediatry rodzic bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach.
 7. Rodzic (opiekun) dziecka zobowiązany jest do opłaty za wejście na basen (wg cennika basenu) oraz bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie(dotyczy dzieci do lat 4).
 8. Dzieci powyżej 3 lat muszą mieć opłacone każdorazowo wejście na basen.
 9. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez Szkołę Pływania "Maluszek".
 10. Maluszki do 3-go roku życia obowiązują pieluszki do pływania (dotyczy dzieci ,które korzystają z pieluch).
 11. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić prowadzącego telefonicznie (przed zajęciami).
 12. Zajęcia można odrobić tylko w przypadku choroby dziecka.
 13. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 2 zajęcia pod rząd powoduje skreślenie z listy uczestników, a kwota nie wykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.
 14. Wykupione zajęcia można wykorzystać tylko w danym cyklu zajęć, ewentualne odrobienie możliwe jest do 20 dni jedynie w przypadku choroby i po okazanym zaświadczeniu lekarskim.
 15. Wszystkie informacje odnośnie zmiany terminów  lub odrabiania zajęć będą dostępne na stronie internetowej www.maluszekplywa.pl,

  www.facebook.com/Active.Maluszek

 16. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, nauczycieli wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym, mających uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
 17. Szkoła Pływania Maluszek zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z powodów nie zależnych od szkoły.

 

 

 

Harmonogram zajęć

 

KWIECIEŃ/MARZEC

 

30.03

06.04

13.04

27.04

 

 

 

MAJ 

 

11.05

18.05

25.05

 

 

 

  CZERWIEC

 

01.06

08.06

15.06

(zakończenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------

 

BASEN OSIR KĘTY

SOBOTA

 

                 

Godzina

Wiek 

 

 

9.00-9.30

        do 4 lat

9.30-10.15

     do 4 lat

10.15-11.00 od 4 lat

11.00-11.45

 od 4 lat

11.45-12.30

od 4 lat

Partnerzy

logo_active (logo_avtive.jpg)